top of page

Förpackningsinsamling

Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

FLERBOSTADSHUS

Från och med den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen.

Vi är auktoriserade av kommunen för förpackningsinsamling från flerbostadshus gällandes Östersund, Krokom och Åre kommun.

Vi erbjuder insamling av samtliga förpackningstyper i kärl som tillhandahålls av oss, tömning, underjordsbehållare, containers etc.

 

Som kund ska du anmäla fullvärdig sortering i kommunens e-tjänst för att erhålla din årliga kostnadsersättning.

Om du delar dina med verksamheter ska du anmäla samlokalisering.

​​

bottom of page