Liftdumpercontainer

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ9

1,50 m

3,50 m

9 m³

1,80 m

Öppen

Storlek:

Bredd:

Anm:

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ12

1,70 m

3,80 m

Storlek:

Bredd:

Anm:

12 m³

1,80 m

Öppen

Typ:

Höjd:

Längd:

LDT9

2,00 m

3,20 m

9 m³

1,80 m

Täckt

Storlek:

Bredd:

Anm:

Lastväxlarflak

Typ:

LVXÖ12

LVXÖ18

LVXÖ22

LVXÖ30

LVXÖ35

Storlek:

12 m³

18 m³

22 m³

30 m³

35 m³

Höjd:

0,80 m

1,30 m

1,70 m

2,20 m

2,30 m

Bredd:

2,60 m

2,60 m

2,60 m

2,50 m

2,60 m

Längd:

6,0 m

6,0 m

6,0 m

6,0 m

6,0 m

Anm:

Öppen

Öppen

Öppen

Öppen

Öppen

Vi har även täckta lastväxlarflak att erbjuda. kontakta oss för mer info.

Bottentömmande container

Glasbehållare

Felsortering,
allmänna bestämmelser:

Allcont 2004

Contab 2003

Lastsäkring

  • Överfyll inte flak eller containers och fördela vikten jämt.
    Lägg inte alla tunga massor på den ena sidan eller på topp.

  • Inget får hänga över eller utanför dess kanter.

  • Chauffören skall kunna lastsäkra, dvs spänna fast ett nät över containern när det så behövs.

  • För överfylld behållare utgår extra avgift för omlastning.

Maxlast

Behållare får fyllas med maximalt den volym den är avsedd för eller vikt enligt BK 1 och BK 2 (8-10 ton).

Vad får inte finnas i lasset?

Elektriska och elektroniska produkter, bildäck, impregnerat virke och övrigt farligt avfall får inte läggas i behållare blandat med övrigt avfall. Detta är ett lagkrav!

OBS! Det är Er skyldighet att upplysa om farligt avfall.

Gällande bestämmelser

Ordningslagen (1993:1617) är en av de lagar som reglerar vad som är tillåtet på offentliga platser. Ordningslagen är en grund och utöver denna finns lokala ordningsföreskrifter hos varje enskild kommun.

Tillstånd för uppställning av container

Polistillstånd krävs för att nyttja offentlig plats för uppställning av containrar, arbetsbodar och liknande. Polisen tillsammans med kommunen bedömer din ansökan utifrån trafiksäkerhet samt allmän ordning och säkerhet.
 

  • Ansökan och ansökningsavgift ska vara polismyndigheten tillhanda i god tid, minst 5 arbetsdagar före önskat nyttjande av offentlig plats.

  • Ansökningsavgiften kan betalas direkt till polismyndigheten vid besök eller till respektive polismyndighets plusgironummer, ange vem som är sökande och vad ansökan avser. Förutom detta tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa för hyra av offentlig plats.

  

OBS! Platsen får inte nyttjas före polistillstånd erhållits. Du som hyr och använder våra containers är ansvarig för att ansöka tillstånd för uppställning av container på offentlig plats.

Blankett för ”Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på polisens hemsida: www.polisen.se

 

Säckställ

Byggsäck

 

Några av bilarna i vår fordonspark.

Servicebil
Komprimatorbil
Liftdumperbil
Växelflaksbil
Kranbil
ADR / Slamsugsbil
Visa mer
Herab logo 2018 RGB.png

HERAB är sedan 2015 ett dotterbolag till Lundstams Återvinning AB

ADRESS:
Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede

TELEFON: 0684-102 77

FAX: 0684-102 65
E-POST: info.hede@lundstams.se

Platschef Roger Westlund

Telefon: 0684-102 77  |  E-post >

Miljörådgivare Roger Lundqvist 
Telefon: 063-391 69 81
  |  E-post >

Transportledare Sanna

E-post >