top of page
avfallstrappan
Lundstams Metall.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

Vi på Lundstams vill att vi och våra kunder tillsammans med miljön ska tillhöra den vinnande sidan. Vi bygger hela vårt arbete på vår historia och framtid. Vi är duktiga på kretsloppstjänster och ser möjligheter där andra ser avfall. Vi tar hand om de produkter och material som samhället inte längre vill ha. Vår vision är att ”vi ska ha världens bästa återvinningskunder” och tillsammans tar vi nästa steg i avfallstrappan för mer återvinning och återanvändning.

AVFALLSTRAPPAN

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.1    Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt.

2    Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.


3    Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar.


4    Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.
    

5    Deponera: Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.


Text om avfallstrappan kommer från Naturskyddsföreningen.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Vår_symbol.png

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp.
bottom of page