top of page
Lundstams Bygg Industri Verkstad.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

BYGG
INDUSTRI
VERKSTAD

Insamling och mottagning av bygg-, verkstad- och industriavfall.

Bygg- rivningsavfall banner.jpg

Vi tar hand om ert avfall
- med hjälp av vår supermoderna robotanläggning

Tekniken i vår robotanläggning innebär att sensorer, datorer och robotar sorterar det verksamhetsavfall som kommer från byggföretag och industrier med en mycket stor noggrannhet. Olika materialfraktioner, till exempel trä, plast, metall, betong och sten, kan på ett enkelt sätt separeras från så kallat blandat avfall. Tidigare gick cirka 80–90 procent av verksamhetsavfallet till förbränning – en dyr process som inte är speciellt miljövänlig. Med den nya robotanläggningen blir slutresultatet istället fina och rena material som både kan återvinnas och återanvändas.
 

Till exempel kan gamla golvmattor malas ner och bli nya mattor, uppriven betong användas som fyllnadsmassa vid olika markarbeten, och stålbalkar, gipsskivor och annat byggmaterial säljs vidare till nya projekt.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig ta hand om ert avfall på bästa sätt.

Telefon: 063-57 60 60

Nya krav på bygg- och rivningsavfall

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut avfallet i åtminstone sex fraktioner: trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast och gips.

Fraktionerna ska förvaras skilt från annat avfall och även transporteras skilt. 

Målet med utsorteringskraven är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Vi på Lundstams hjälper dig följa de nya reglerna för avfallshantering. Kontakta oss på 063-57 60 60.

Vi är ett av få företag i regionen som uppfyller Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivande.

Avfallsförordning (2020:614) >

Bygg.jpg
Lundstams natur.jpg

Farligt avfall
Utökad anteckningsskyldighet 

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Vi på Lundstams hjälper dig med din rapportering så att du kan känna dig trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

Farligt avfall måste sorteras separat och hämtas eller lämnas till en godkänd mottagare, vilket Lundstams är. Kontakta oss gärna för rådgivning: 063-57 60 60

Mer om farligt avfall >

Cisternkontroll.jpg

Cisternkontroll
Behöver du kontrollera din oljecistern?

Lundstams utför cisternkontroller i hela Sverige i samarbete med andra ackrediterade företag. Vi är själva verksamma med egen personal och fordon i hela Norrland, från Gävle till Haparanda.

 

Här kan du läsa mer om cisternkontroll och vad som ingår >

Har du övriga frågor om cisternkontroll så kan du ringa oss på 090-13 35 00

Insamling och mottagning av metall

Vi köper metall från ert företag

063-554 11 58

uppföljning och statistik farligt avfall.jpg

Uppföljning och statistik av insamlat material

Underlag för miljörapportering eller för att kunna fatta beslut för din verksamhet.


Vi håller er avfallshantering aktuell. Hur ser det ut? Gör er avfallshantering mer lönsam. Data, beslutsunderlag, skapar möjligheter för rätt beslut i framtiden.

Hos oss kan du hyra:

Komprimator

Hyr en mobil komprimator av oss. Vi hjälper dig välja komprimator utifrån behov, avfallsmängd och fysiska förutsättningar på arbetsplatsen. En komprimator lämpar sig väl för såväl wellpapp och plast som för blandat brännbart material. Våra mobila komprimatorer är balkfria på sidorna vilket bidrar till att säkerställa en bättre komprimering av avfallet, så att den kan fyllas maximalt. Detta innebär att transportkostnaderna minskar samtidigt som arbetet av containerns tömningsarbete underlättas. 

Balpress

Hos oss kan du hyra både halv- eller helautomatiska balpressar. Vi hjälper dig att välja och anpassa balpressen rätt utifrån avfallstyp, balstorlek och cykeltid. En balpress hanterar allt från papp och papper till olika plasttyper, burkar och tunnor. Det finns lösningar där samma press kan hantera flera olika typer av avfall simultant.

Container och kärl

Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens.

Våra kärl och containrar >

Ring 063-57 60 60 så hjälper vi dig. 

Kärltvätt.jpg

Vi tvättar dina kärl

För att boka ring:
063-57 60 60

Kärl med nya dekaler.jpg

Soprumsmakeover

För att lättare hantera sopor och avfall behövs ibland en genomgång av soprummet och kärlen. Vi kallar det för Soprumsmakeover. Tack vare den värnar vi och ni om miljön och det blir enklare och trevligare att slänga sopor.


Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Ni får skräddarsydd information om er sophantering.

Miljörådgivning

Våra miljörådgivare lär dig mer om ekonomisk, laglig och miljövänlig avfallshantering. På ett enkelt sätt går vi igenom de aktuella områdena och lovar att du kommer att få bättre kunskaper om avfallshantering!

Tillsammans kan vi skräddarsy en kurs utifrån dina behov – ett smidigt sätt att se möjligheter och lösa olika problem – att helt enkelt få kontroll på din situation. Ring vår kundtjänst på 063-57 60 60 så kopplar vi dig vidare.

Vi hjälper kunderna att sortera på bästa sätt och erbjuder också utbildning. Med korta beslutsvägar har vi bra möjligheter att hitta bästa lösningen för kunden.

Lundstams miljörådgivare

Återvinning.jpg

Återvinning

När en vara är förbrukad och slängs så jobbar vi med att få tillbaka den in i kretsloppet. Varenda lite pryl ska tas hand om på rätt sätt för miljöns skull. Det blir en del att hålla reda på. Samtidigt finns det stora ekonomiska fördelar med att sortera avfall, särskilt om det görs på ett enkelt sätt.

Läs mer om återvinning >

miljö Lundstams webb.jpg

Avfallstrappan

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Läs mer om avfallstrappan >

Källsortering.jpg

Källsortering

Vi hjälper dig att källsortera ditt avfall så att vi kan återvinna materialet.

Lundstams återvinner alla typer av förpackningar: papper, tidningar, wellpapp, pappersförpackningar,
plastförpackningar, glas och metall.

Läs mer om källsortering >

bottom of page