top of page
Recycle.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

FLERBOSTADSHUS

Flerbostadshus

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus

För flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Från årsskiftet 2023/2024 är det kommunen som har ansvar för insamling av förpackningar från hushåll. Lundstams är auktoriserade för förpackningsinsamling från flerbostadshus gällandes Östersund, Krokom och Åre kommun.

Vi erbjuder insamling av samtliga förpackningstyper i kärl som tillhandahålls av oss, tömning, underjordsbehållare, containers etc. Här hittar du mer information om våra containrar och kärl >

För att beställa kontakta oss på: 

Rabatt.jpg

Rabatt

Den som har full sortering av alla förpackningsslag kommer att få rabatt från Östersund kommun. Full sortering är förpackningar av papper, plast, metall och glas (färgat och ofärgat). Rabatten är 220 kr per hushåll och år. Så äger du flerbostadshus, se över din sortering så att du inte missar möjligheten till rabatt!

 

Anmälan om fullsortering sker via kommunens e-tjänst >

För verksamheter som delar kärl med hushåll

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll (samlokaliserade verksamheter) ska anmäla till kommunen att de gör det.

 

Anmäl verksamheten här >

För verksamheter som inte delar kärl med hushåll

Verksamheter som inte delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll får lösa insamlingen själva. Kommunen har inte skyldighet att hämta verksamhetens förpackningar.

 

Förpackningar kan hämtas av oss eller lämnas på vår återvinningscentral i Lugnvik >.

MER INFORMATION FÖR DIG INOM:

För att lättare hantera sopor och avfall behövs ibland en genomgång av företagets avfallshantering. Tack vare en bättre hantering värnar vi och ni om miljön och det blir effektivare och mer lönsam avfallshantering.

Lundstams erbjuder:

  • Identifikation av behov

  • Tips och råd till förbättringar

  • Skräddarsydda lösningar för avfallshantering som sparar tid och resurser

  • Dimensionering av återvinningsrum

  • Uthyrning av kärl, containers, komprimatorer, balpressar och underjordsbehållare

  • Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens

  • Vi utför tvätt av rum och kärl

  • Återkommande uppföljning med inventeringar som leder till förbättringar

  • Informations- och utbildningsmöten

  • Insamling av material

Natur_72dpi.jpg

Miljörådgivning

Våra miljörådgivare lär dig mer om ekonomisk, laglig och miljövänlig avfallshantering. På ett enkelt sätt går vi igenom de aktuella områdena och lovar att du kommer att få bättre kunskaper om avfallshantering!

Ring vår kundtjänst på 063-57 60 60 så kopplar vi dig vidare.

Lundstams Farligt avfall.jpg

Farligt avfall
Utökad anteckningsskyldighet 

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Vi på Lundstams hjälper dig med din rapportering så att du kan känna dig trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

Farligt avfall måste sorteras separat och hämtas eller lämnas till en godkänd mottagare, vilket Lundstams är. Kontakta oss gärna för rådgivning: 063-57 60 60

Mer om farligt avfall >

Kärltvätt.jpg

Vi tvättar dina kärl

För att boka ring:
063-57 60 60

Kärl med nya dekaler.jpg

Soprumsmakeover

För att lättare hantera sopor och avfall behövs ibland en genomgång av soprummet och kärlen. Vi kallar det för Soprumsmakeover. Tack vare den värnar vi och ni om miljön och det blir enklare och trevligare att slänga sopor.


Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Ni får skräddarsydd information om er sophantering. Vi erbjuder också en informationskväll om återvinning för alla boende.

Återvinning.jpg

Återvinning

När en vara är förbrukad och slängs så jobbar vi med att få tillbaka den in i kretsloppet. Varenda lite pryl ska tas hand om på rätt sätt för miljöns skull. Det blir en del att hålla reda på. Samtidigt finns det stora ekonomiska fördelar med att sortera avfall, särskilt om det görs på ett enkelt sätt.

Läs mer om återvinning >

miljö Lundstams webb.jpg

Avfallstrappan

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Läs mer om avfallstrappan >

Källsortering.jpg

Källsortering

Vi hjälper dig att källsortera ditt avfall så att vi kan återvinna materialet.

Lundstams återvinner alla typer av förpackningar: papper, tidningar, wellpapp, pappersförpackningar,
plastförpackningar, glas och metall.

Läs mer om källsortering >

Det ska vara lätt att sortera rätt!

bottom of page