Tidningar

I Sverige är vi duktiga på återvinning, men vi kan bli bättre.
De flesta av oss återvinner i snitt ca 80% av alla tidningar och förpackningar.

Vanligaste orsaken till att man inte återvinner är att man inte har utrymme för bra lösning hemma och en liten del tycker att det är bekvämare att slänga allt i soporna.

Vi på Lundstams vill att det ska vara lätt att sortera rätt!

Ja tack!

Som tidning räknas förutom dags- och veckotidningar även reklam, broschyrer, pocketböcker, kollegieblock och skriv- och ritpapper.

Gör så här:

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Du behöver inte ta bort häftklamrar och spiralen från kollegieblock.

Nej tack!

HIT HÖR INTE:

Kuvert, post-it lappar, vykort, presentpapper, papperskassar eller pärmar.

Cirka 90% av de tidningar vi läser i Sverige samlas in och återanvänds till nya tidningar, nytt hushålls- och toalettpapper.

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten, efter det skickas pappersavfallet till förbränning och blir ny energi.

 

För att tillverka ett ton tidningar krävs 14 normalstora träd.

 

Lundstams samlar in cirka 3.800 ton tidningar per år vilket motsvarar 53.000 träd.

En enda dagstidning som återvinns sparar energi tillräckligt för att koka 38 koppar kaffe.

Lundstams startade sin tidnings- och wellpappsinsamling 1974.

Lär dig mer om återvinning av pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och glasförpackningar:

Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt >