top of page

Varför är värdegrunden viktig?

Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

Genom att ha en gemensam värdegrund inom företaget vet vi vad som är viktigt för oss. Och när vi vet det kan vi göra medvetna val och agera i linje med värderingarna. Ett företag som är tydligt med sina värderingar lockar dessutom till sig rätt medarbetare och kan vara tydlig i sin kommunikation mot kunderna. Det har faktiskt visat sig att värderingsstyrda organisationer har ett större engagemang och motivation hos personalen – förmodligen för att människor tillåts tänka själva och ta eget ansvar. Kort sagt, en stark värdegrund ger ett starkt företag.

Delaktighet

- vår väg till en tydlig, öppen och tillåtande arbetsplats där varje individ tycker till, vågar fråga och tar plats.

Prestigelöshet

- vårt sätt att visa respekt, uppskattning och allas lika värde för verksamhetens framgång.

Engagemang

- vår drivkraft till att se möjligheter, utföra jobbet med stolthet och ta ansvar för oss själva, våra kollegor och miljön.
bottom of page