Genom att ha en gemensam värdegrund inom företaget vet vi vad som är viktigt för oss. Och när vi vet det kan vi göra medvetna val och agera i linje med värderingarna. Ett företag som är tydligt med sina värderingar lockar dessutom till sig rätt medarbetare och kan vara tydlig i sin kommunikation mot kunderna. Det har faktiskt visat sig att värderingsstyrda organisationer har ett större engagemang och motivation hos personalen – förmodligen för att människor tillåts tänka själva och ta eget ansvar. Kort sagt, en stark värdegrund ger ett starkt företag.

Delaktighet

- vår väg till en tydlig, öppen och tillåtande arbetsplats där varje individ tycker till, vågar fråga och tar plats.

Prestigelöshet

- vårt sätt att visa respekt, uppskattning och allas lika värde för verksamhetens framgång.

Engagemang

- vår drivkraft till att se möjligheter, utföra jobbet med stolthet och ta ansvar för oss själva, våra kollegor och miljön.
Herab logo 2018 RGB.png

HERAB är sedan 2015 ett dotterbolag till Lundstams Återvinning AB

ADRESS:
Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede

TELEFON: 0684-102 77

FAX: 0684-102 65
E-POST: info.hede@lundstams.se

Platschef Roger Westlund

Telefon: 0684-102 77  |  E-post >

Miljörådgivare Roger Lundqvist 
Telefon: 063-391 69 81
  |  E-post >

Transportledare Sanna

E-post >