Herab logo 2018 RGB.png

HERAB är sedan 2015 ett dotterbolag till Lundstams Återvinning AB

ADRESS:
Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede

TELEFON: 0684-102 77

FAX: 0684-102 65
E-POST: info.hede@lundstams.se

Platschef Roger Westlund

Telefon: 0684-102 77  |  E-post >

Miljörådgivare Roger Lundqvist 
Telefon: 063-391 69 81
  |  E-post >

Transportledare Sanna

E-post >

Genom att ha en gemensam värdegrund inom företaget vet vi vad som är viktigt för oss. Och när vi vet det kan vi göra medvetna val och agera i linje med värderingarna. Ett företag som är tydligt med sina värderingar lockar dessutom till sig rätt medarbetare och kan vara tydlig i sin kommunikation mot kunderna. Det har faktiskt visat sig att värderingsstyrda organisationer har ett större engagemang och motivation hos personalen – förmodligen för att människor tillåts tänka själva och ta eget ansvar. Kort sagt, en stark värdegrund ger ett starkt företag.

Delaktighet

- vår väg till en tydlig, öppen och tillåtande arbetsplats där varje individ tycker till, vågar fråga och tar plats.

Prestigelöshet

- vårt sätt att visa respekt, uppskattning och allas lika värde för verksamhetens framgång.

Engagemang

- vår drivkraft till att se möjligheter, utföra jobbet med stolthet och ta ansvar för oss själva, våra kollegor och miljön.