Pappersförpackningar

I Sverige är vi duktiga på återvinning, men vi kan bli bättre.
De flesta av oss återvinner i snitt ca 80% av alla tidningar och förpackningar.

Vanligaste orsaken till att man inte återvinner är att man inte har utrymme för bra lösning hemma och en liten del tycker att det är bekvämare att slänga allt i soporna.

Vi på Lundstams vill att det ska vara lätt att sortera rätt!

Ja tack!

Allt som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara när vi köper den är en förpackning. Mjölk- och juiceförpackningar, mjöl- och müslipåsar, pastakartonger, toapappersrullar, vadderade kuvert och presentpapper är exempel på pappersförpackningar.

Gör så här:

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda, men gärna ursköljda med kallt vatten. Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Du kan även lägga mindre förpackningar i större. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta. Kom ihåg att ta bort eventuella skruvkorkar i plast och lägg dessa i Plastförpackningar.

Nej tack!

HIT HÖR INTE:

Kuvert, post it-lappar, tidningar.

Om det finns speciella kärl för wellpapp så skall allt pappersmaterial med vågig mellandel läggas där.

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nya pappersförpackningar.

Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna kartong och wellpapp.
 

Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.

Massa- och papperstillverkningen av återvunna pappersförpackningar kräver mindre energi än ny produktion. Endast en tredjedel energi går åt jämfört med nyproduktion.

 

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

Lundstams samlar in 2900 ton/år, i Sverige samlas det totalt in 300 000 ton/år.
 

Det är miljömässigt lönsamt att återvinna förpackningar. Alla pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar drygt en miljon träd!

Lär dig mer om återvinning av glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och tidningar:

Mer information från FTI:

Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt >

Herab logo 2018 RGB.png

HERAB är sedan 2015 ett dotterbolag till Lundstams Återvinning AB

ADRESS:
Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede

TELEFON: 0684-102 77

FAX: 0684-102 65
E-POST: info.hede@lundstams.se

Platschef Roger Westlund

Telefon: 0684-102 77  |  E-post >

Miljörådgivare Roger Lundqvist 
Telefon: 063-391 69 81
  |  E-post >

Transportledare Sanna

E-post >