top of page
Återvinning pappersförpackning

Pappersförpackningar

I Sverige är vi duktiga på återvinning, men vi kan bli bättre.
De flesta av oss återvinner i snitt ca 80% av alla tidningar och förpackningar.

Vanligaste orsaken till att man inte återvinner är att man inte har utrymme för bra lösning hemma och en liten del tycker att det är bekvämare att slänga allt i soporna.

Vi på Lundstams vill att det ska vara lätt att sortera rätt!

Lundstams-logo_till mobil webb-01.png
Ja tack!

Allt som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara när vi köper den är en förpackning. Mjölk- och juiceförpackningar, mjöl- och müslipåsar, pastakartonger, toapappersrullar, vadderade kuvert och presentpapper är exempel på pappersförpackningar.

Gör så här:

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda, men gärna ursköljda med kallt vatten. Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Du kan även lägga mindre förpackningar i större. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta. Kom ihåg att ta bort eventuella skruvkorkar i plast och lägg dessa i Plastförpackningar.

Nej tack!

HIT HÖR INTE:

Kuvert, post it-lappar, tidningar.

Om det finns speciella kärl för wellpapp så skall allt pappersmaterial med vågig mellandel läggas där.

Återvinning papp

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nya pappersförpackningar.

Återvinning kartong och wellpapp

Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna kartong och wellpapp.
 

Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.

Massa- och papperstillverkningen av återvunna pappersförpackningar kräver mindre energi än ny produktion. Endast en tredjedel energi går åt jämfört med nyproduktion.

 

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

Återvunnen papp blir till nya pappförpackningar

Lundstams samlar in 2.900 ton/år, i Sverige samlas det totalt in 300.000 ton/år.
 

Det är miljömässigt lönsamt att återvinna förpackningar. Alla pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar drygt en miljon träd!

För miljön

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar
Sök videoklipp...
Pappersförpackningar
02:43
Spela video

Pappersförpackningar

Plastförpackningar
02:27
Spela video

Plastförpackningar

Glasförpackningar
02:56
Spela video

Glasförpackningar

Metallförpackningar - aluminium
03:02
Spela video

Metallförpackningar - aluminium

Metallförpackningar - stål
02:39
Spela video

Metallförpackningar - stål

Tidningar
03:07
Spela video

Tidningar

bottom of page