Metallförpackningar

I Sverige är vi duktiga på återvinning, men vi kan bli bättre.
De flesta av oss återvinner i snitt ca 80% av alla tidningar och förpackningar.

Vanligaste orsaken till att man inte återvinner är att man inte har utrymme för bra lösning hemma och en liten del tycker att det är bekvämare att slänga allt i soporna.

Vi på Lundstams vill att det ska vara lätt att sortera rätt!

Ja tack!

Allt som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara när vi köper den är en förpackning. Konservburkar, kaviartuber, kapsyler, burklock, och aluminiumoblat. Sprayflaskor/raklödderflaskor kan lämnas hit om den är pystom annars som farligt avfall på din Återvinningscentral.

Gör så här:

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda, men gärna ursköljda med kallt vatten. Ta gärna bort botten också, så metallburken går att platta till, då tar den mindre plats.

Nej tack!

HIT HÖR INTE:

Stekpannor, spadar, bakplåtar, värmeljus eller marschaller.

 

Värmeljus och marschaller ska självklart återvinnas, trots att de sedan 2015 inte räknas som förpackningar. Den lilla vekeshållaren i värmeljuset tas bort från aluminiumkoppen innan de läggs i behållaren för metall på kommunens bemannade återvinningscentraler. Annars sorteras den automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.

66% av alla metallförpackningar i Sverige återvinns.
 

När vi återvinner aluminium sparar vi 95% av energin, jämfört med vad det går åt att framställa ny.

 

Om alla aluminiumförpackningar återvinns, sparas så mycket energi som krävs för att värma upp 8.500 småhus ett helt år.

Återvinning av stål sparar 75% energi jämfört med att göra nytt stål.

 

Återvinns alla förpackningar av stål räcker energin till att värma upp 5.400 småhus ett helt år. En stor fördel är att metall kan återvinnas om och om igen.

Om alla kapsyler skulle återvinnas, motsvarar det lika mycket nytt stål som det behövs i 2.200 personbilar – om året.

Lär dig mer om återvinning av pappersförpackningar, glasförpackningar, plastförpackningar och tidningar:

Mer information från FTI:

Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt >