top of page
Container.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

HYR
CONTAINER

Slipp hyra släp och transporter fram och tillbaka till återvinningscentralen.

Just nu:

20%

rabatt på utställningen av containers fram till och med 30 juni

Hyr container liftdumper.png

Liftdumpercontainer

Rabatt Containers.jpg

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ9

1,50 m

3,50 m

9 m³

1,80 m

Öppen

Storlek:

Bredd:

Anm:

9981 Lundstams Täckt liftdumper 9 kubik - webb.jpg

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ12

1,70 m

3,80 m

Storlek:

Bredd:

Anm:

12 m³

1,80 m

Öppen

Typ:

Höjd:

Längd:

LDT9

2,00 m

3,20 m

9 m³

1,80 m

Täckt

Storlek:

Bredd:

Anm:

Ring 063-57 60 60
för att beställa.

Hyr container

I containern får du slänga / inte slänga:

Ja tack
Ja tack!

Brännbart.

Nej tack
Nej tack!

• Farligt avfall (färg, oljor, tryckimpregnerat trä)
• Elavfall (spisar, kylskåp, lysrör, lampor)
• Elverktyg, batterier etc.
• Gips
• Isolering

• Metall

• Sten

• Betong

Regler och bestämmelser:

Lastsäkring

  • Överfyll inte flak eller containers och fördela vikten jämt.
    Lägg inte alla tunga massor på den ena sidan eller på topp.

  • Inget får hänga över eller utanför dess kanter.

  • Chauffören skall kunna lastsäkra, dvs spänna fast ett nät över containern när det så behövs.

  • För överfylld behållare utgår extra avgift för omlastning.

Maxlast

Behållare får fyllas med maximalt den volym den är avsedd för eller vikt enligt BK 1 och BK 2 (8-10 ton).

Vad får inte finnas i lasset?

Elektriska och elektroniska produkter, bildäck, impregnerat virke och övrigt farligt avfall får inte läggas i behållare blandat med övrigt avfall. Detta är ett lagkrav!

OBS! Det är Er skyldighet att upplysa om farligt avfall.

Gällande bestämmelser

Ordningslagen (1993:1617) är en av de lagar som reglerar vad som är tillåtet på offentliga platser. Ordningslagen är en grund och utöver denna finns lokala ordningsföreskrifter hos varje enskild kommun.

Tillstånd för uppställning av container

Polistillstånd krävs för att nyttja offentlig plats för uppställning av containrar, arbetsbodar och liknande. Polisen tillsammans med kommunen bedömer din ansökan utifrån trafiksäkerhet samt allmän ordning och säkerhet.
 

  • Ansökan och ansökningsavgift ska vara polismyndigheten tillhanda i god tid, minst 5 arbetsdagar före önskat nyttjande av offentlig plats.

  • Ansökningsavgiften kan betalas direkt till polismyndigheten vid besök eller till respektive polismyndighets plusgironummer, ange vem som är sökande och vad ansökan avser. Förutom detta tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa för hyra av offentlig plats.

  

OBS! Platsen får inte nyttjas före polistillstånd erhållits. Du som hyr och använder våra containers är ansvarig för att ansöka tillstånd för uppställning av container på offentlig plats.

Blankett för ”Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på polisens hemsida: www.polisen.se

Felsortering,
allmänna bestämmelser:

Allcont 2004

Contab 2003

bottom of page