top of page
  • Skribentens bildLundstams

Sockertoppen - årets vinnare!

Årets Vinnare av Lundstams Hållbarhetsstipendium på 10 000 kr är Sockertoppens IF!

Sockertoppens IF har med stort engagemang jobbat aktivt med sina ungdomar för att de som förening ska ta stora kliv upp i avfallstrappan. Arbetet består dels av utbildning till ungdomarna, samt att ha kreativa lösningar hur de tar hand om återvinningen av förpackningar vid sina arrangemang.


Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


lundstams_150dpi.png
bottom of page