top of page
  • Skribentens bildMattias Marktin

"Osorterat Avfall" blir "Avfall till Robotsortering"

Vi har under en lång period erbjudit insamling och materialmottagning av ”Osorterat Avfall. Från och med Januari 2021 kommer vi att benämna fraktionen ”Avfall till Robotsortering”.


Anledningen att vi väljer att byta namn på fraktionen är att vi vill att det tydligt skall framgå för våra kunder och vår omgivning vad som händer med avfallet. Med hjälp av investeringar i ny robotteknik skapar vi nu en större miljönytta och på så vis minskar vi skadliga utsläpp som normalt sett uppkommer ur verksamhetsavfall.

Sedan en tid tillbaka har vi vidtagit extra säkerhetsåtgärder med anledning av pandemin. När situation förbättrats och vi på nytt tar emot besök i våra anläggningar så är alla hjärtligt välkomna till oss för att på plats se hur vi praktiskt sorterar avfall mha robotar och artificiell intelligens. Vid ytterligare frågor eller funderingar, kontakta ngn av våra Miljörådgivare på telefon 063-554 1158.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


lundstams_150dpi.png
bottom of page