top of page
  • Skribentens bildLundstams

Stöd till energieffektivisering

Lundstams Återvinning har beviljats investeringsstöd för energieffektivisering. Stödet på 7,2 miljoner kronor påskyndar vår process att elektrifiera återvinningen av bygg- och rivningsavfall.

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och en av åtgärderna för att minska klimatavtrycket är att elektrifiera återvinningen av bygg- och rivningsavfall. Nu har Regionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljat oss investeringsstöd genom projektet ”Energieffektiva företag Jämtland Härjedalen”.

 

De maskiner vi använder för kross och sikt drivs i dag med diesel, men snart går vi över till eldrift. Samtidigt förbättras processen så vi kan utvinna mer material för återvinning och skapa en högvärdig produkt. Två starka klimatförbättrande åtgärder för oss.

 

Investeringsstödet på 7,2 miljoner kronor utgör cirka 45 procent av den totala investeringen. Sedan tidigare har vi genomfört en energikartläggning som ligger till grund för våra miljöprioriteringar. Det innebär bland annat investeringar i ny belysning och rörelsevakter, temperaturreglering av cisterner samt åtgärder för att begränsa värmeförluster. Åtgärderna beräknas minska energiförbrukningen med så mycket som en miljon kilowattimmar per år.

 

För att leverera bästa möjliga tjänster till våra kunder måste vi vara effektiva i vårt arbete med klimatomställning vilket vi verkligen är genom denna investering. Vårt långsiktiga mål är att vara helt fossilfria 2030.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


lundstams_150dpi.png
bottom of page