top of page
  • Skribentens bildMattias Marktin

Startat nytt Företag ?

Som ett led i att ge nyföretagare i våra regioner en bra miljömässig start på sina verksamheter har vi startat en ny uppsökande verksamhet. Vi erbjuder praktisk hjälp med avfallshantering för det goda kretsloppet och administrativt stöd i att tolka och förstå miljölagstiftningen.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


lundstams_150dpi.png
bottom of page