top of page

och framtid

För miljö

HERAB, Härjedalens Entreprenad och Renhållning AB

är ett lokalt företag med lång erfarenhet. Vi erbjuder:

rund plupp.png

0684-102 77

Om du snabbt vill ha
hjälp med någon av våra tjänster, ring:

Herab logo 2018 RGB.png

Insamling, mottagning
och återvinning av

bygg- och industriavfall.

 

Vi är ett av få företag i regionen som uppfyller Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivande.

Vi hyr ut 
liftcontainrar 
och containerflak
för återvinning av bygg-
och rivningsavfall.

Våra tjänster

Vi hyr även ut 
containrar
och kärl för återvinning
av metaller, glas, wellpapp, papper och plast.

Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens.

Vi erbjuder slamtömning
av enskilda avloppsanläggningar
och kommunala avloppssystem.

Vi utför filmning och spolning av era avloppsledningar.

 

Våra spolbilar har hetvattenutrustning.

Ett rent & fräscht soprum skapar ökad trivsel!

Vi hjälper dig med kärltvätt och soprumsrengöring.

Vi utför  återvinningsuppdrag åt kommuner, privata företag och privatpersoner.
 

Bland annat insamling av hushållsavfall åt Härjedalens kommun.

Insamling
och mottagning
av metall

Vi köper metall från ert företag

0684-102 77

Robotisering för hållbar avfallshantering

Lundstams nybyggda högteknologiska anläggning nyttjar artificiell intelligens och robotteknik för att kunna sortera avfall med stor precision och därmed skapa fler möjligheter för återvinning av material.

Uppföljning
och statistik

AV INSAMLAT MATERIAL

Underlag för miljörapportering eller för att kunna fatta beslut för din verksamhet.

Dokument
Kontakt
bottom of page