top of page
Hållbarhetsstipendium
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

LUNDSTAMS

HÅLLBARHETSSTIPENDIUM

Vi på Lundstams bygger hela vårt arbete på vår historia och framtid. Vi vill att våra kunder tillsammans med miljön ska tillhöra den vinnande sidan.

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Vem kan söka stipendiet?
Barn och Ungdomar upp till 25 år eller föreningar med ungdomsverksamhet i Jämtlands eller Västerbottens Län. Med konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga intressen.


Vad krävs av den som söker stipendiet?
Sökande skall genom ett engagerande hållbarhetstänkande ta/ ha tagit ett kliv upp i avfallstrappan.

Vem behandlar din ansökan?

Lundstams Miljörådgivare och Marknadsavdelning


När kan stipendiet sökas och hur mycket är det på?
Beloppet är 10.000:-

Sista ansökningsdag: 1 december 2024.

Avfallstrappan
bottom of page