top of page
Lundstams
Våra tjänster

INSAMLING OCH MOTTAGNING AV

farligt avfall

Vi hjälper till med allt från identifikation av ditt behov till transport och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder tryggt expertstöd på området.

Mer om farligt avfall >

Insamling och mottagning av farligt avfall

Fastighetsnära insamling

AV FÖRPACKNINGAR FÖR ÅTERVINNING

Vi erbjuder dig som fastighetsägare möjlighet att organisera återvinning av förpackningar i din fastighet.

 

Mer om fastighetsnära insamling >

Fastighetsnära insamling av förpackningar för återvinning
Farligt avfall
Fastighetsnära insamling

TJÄNSTER, RÅDGIVNING & SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Insamling återvinningsmaterial från företag

INSAMLING AV KÄLLSORTERAT

återvinningsmaterial från företag

Sortera vid källan så blir din avfallshantering både miljömedveten och lönsam. Vi hämtar ert förpackningsmaterial; wellpapp, olika typer av plast, kontorspapper och sekretesspapper.

Mer om återvinning & källsortering >

Insamling av bygg- och industriavfall

INSAMLING OCH MOTTAGNING AV

bygg- och industriavfall

Vi skapar ordning och reda, har hög service och tillhandahåller underlag för statistik och uppföljning.

 

Vi är ett av få företag i regionen som uppfyller Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivande.

Läs mer om våra tjänster för byggföretag >

Återvinningsmaterial från företag
Bygg- och industriavfall

Insamling och mottagning av metall

Vi köper metall från ert företag

063-554 11 58

Insamling och mottagning av metall

Uppföljning
och statistik

AV INSAMLAT MATERIAL

Underlag för miljörapportering eller för att kunna fatta beslut för din verksamhet.


Vi håller er avfallshantering aktuell. Hur ser det ut? Gör er avfallshantering mer lönsam. Data, beslutsunderlag, skapar möjligheter för rätt beslut i framtiden.

Uppföljning och statistik
Insamling och mottagning av metall
Uppföljning och statistik
Uthyrning av komprimatorer och balpress

UTHYRNING AV

komprimatorer
och balpress

För att minska miljöpåverkan hjälper vi dig att välja rätt utrustning och rätt tömningsfrekvens.

Hyr din mobila komprimator eller balpress av oss >

Spillolja

INSAMLING OCH MOTTAGNING AV

spillolja

I Östersund förädlar vi spilloljan i vår egna anläggning för oljerening. Vi har kapacitet att hämta spilloljor från industrier, företag och privatpersoner i hela Mittskandinavien.

Vi började rena oljor vid anläggningen i Östersund redan 1974, företaget var det första privata bolag att ta emot och rena oljeprodukter i Sverige.

Den renande oljan uppfyller gällande miljökrav och tillsynskrav från Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden och Länsstyrelsen.

Komprimatorer och balpress
Spillolja

oljeavskiljare
och tvättrännor

TÖMNING AV

Vi är auktoriserade för att tömma, sköta och kontrollera oljeavskiljare och tvättrännor med godkända specialbyggda ADR fordon och utbildad personal. Materialet körs till egen anläggning för behandling.

 

Mer om oljeavskiljare >

Oljeavskiljare och tvättrännor

Besiktning och rengöring

AV OLJEAVSKILJARE OCH CISTERNER

Om du har en cistern eller oljeavskiljare på din fastighet så omfattas du av särskilda lagkrav. Vår specialutbildade personal ser till att du uppfyller kraven på regelbunden besiktning.

Mer om cisternkontroll >

Besiktning och rengöring
Oljeavskiljare och tvättrännor
Besiktning och rengöring
Rengöring av bränsle

Rengöring av bränsle

Ny tjänst!

Vi lever i en föränderlig värld. Nya organiska tillsatser i diesel innebär att bränslet tid till annan behöver rengöras för att undvika bakterietillväxt. Vi kan göra det i samband med en komplett rengöring av systemet där vi även tömmer cisternen men även genom en mindre omfattande process där vi pumpar dieseln genom vår mobila reningsanläggning.

Säkerhetsrådgivning

Säkerhetsrådgivning

Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter av förpackat farligt gods eller att vara avsändare vid sådana transporter ska, enligt svensk lagstiftning, ha en (eller flera) godkända säkerhetsrådgivare i sin organisation.

Vi kan erbjuda er den tjänsten.

Kontakta oss: 063-57 60 60

Miljörådgivning

Våra rådgivare lär dig mer om ekonomisk, laglig och miljövänlig avfallshantering då miljö och ekonomi går hand i hand.

 

Läs mer om våra miljöutbildningar >

Återvinningsstation

Förädling
och försäljning

av råvaror

Vi jobbar kontinuerligt med nya metoder för att förädla insamlat material i våra anläggningar. Materialet säljs som råvara.

 

Är ni intresserade av att köpa vår råvara? 
Kontakta oss: 063-57 60 60

wellpapp
Rengöring av bränsle
Säkerhetsrådgivning
Miljörådgivning
Förädling och försäljning av råvaror
Kärltvätt

Kärltvätt

Ring 063-57 60 60
(knappval 1) för att beställa.

Soprum

Soprumsrengöring

Ett rent & fräscht soprum skapar ökad trivsel!

Uthyrning
containrar & kärl

Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens.

Hyr container till fast pris >

Kundtjänst Lundstams
bottom of page