top of page
Footprint.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

FASTIGHETSBOLAG

För att lättare hantera sopor och avfall behövs ibland en genomgång av företagets avfallshantering. Tack vare en bättre hantering värnar vi och ni om miljön och det blir effektivare och mer lönsam avfallshantering.

Lundstams erbjuder:

  • Identifikation av behov

  • Tips och råd till förbättringar

  • Skräddarsydda lösningar för avfallshantering som sparar tid och resurser

  • Dimensionering av återvinningsrum

  • Uthyrning av kärl, containers, komprimatorer, balpressar och underjordsbehållare

  • Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens

  • Vi utför tvätt av rum och kärl

  • Återkommande uppföljning med inventeringar som leder till förbättringar

  • Informations- och utbildningsmöten

  • Insamling av material

Natur_72dpi.jpg

Miljörådgivare

Våra miljörådgivare lär dig mer om ekonomisk, laglig och miljövänlig avfallshantering. På ett enkelt sätt går vi igenom de aktuella områdena och lovar att du kommer att få bättre kunskaper om avfallshantering!

Ring vår kundtjänst på 063-57 60 60 så kopplar vi dig vidare.

Kärltvätt.jpg

Vi tvättar dina kärl

För att boka ring:
063-57 60 60

Lundstams Farligt avfall.jpg

Farligt avfall
Utökad anteckningsskyldighet 

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Vi på Lundstams hjälper dig med din rapportering så att du kan känna dig trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

Farligt avfall måste sorteras separat och hämtas eller lämnas till en godkänd mottagare, vilket Lundstams är. Kontakta oss gärna för rådgivning: 063-57 60 60

Mer om farligt avfall >

Kärl med nya dekaler.jpg

Soprumsmakeover

För att lättare hantera sopor och avfall behövs ibland en genomgång av soprummet och kärlen. Vi kallar det för Soprumsmakeover. Tack vare den värnar vi och ni om miljön och det blir enklare och trevligare att slänga sopor.


Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Ni får skräddarsydd information om er sophantering. Vi erbjuder också en informationskväll om återvinning för alla boende.

Återvinning.jpg

Återvinning

När en vara är förbrukad och slängs så jobbar vi med att få tillbaka den in i kretsloppet. Varenda lite pryl ska tas hand om på rätt sätt för miljöns skull. Det blir en del att hålla reda på. Samtidigt finns det stora ekonomiska fördelar med att sortera avfall, särskilt om det görs på ett enkelt sätt.

Läs mer om återvinning >

miljö Lundstams webb.jpg

Avfallstrappan

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Läs mer om avfallstrappan >

Källsortering.jpg

Källsortering

Vi hjälper dig att källsortera ditt avfall så att vi kan återvinna materialet.

Lundstams återvinner alla typer av förpackningar: papper, tidningar, wellpapp, pappersförpackningar,
plastförpackningar, glas och metall.

Läs mer om källsortering >

Det ska vara lätt att sortera rätt!

bottom of page